O ŠKOLI - Osnovna Škola Šamu Mihalj - Bečej

Breadcrumbs


Upitnik


Po mom mišljenju školske uniforme za učenike bi trebalo da se uvede u škole :

DA - 29.6%
NE - 70.4%

Ukupno glasova: 27
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 31 maj 2017 - 00:00

Kérdőív


Véleményetek szerint be kelle-e vezetni az iskolai eggyenruhákat a tanulók részére az iskolákban ?

IGEN - 36%
NEM - 64%

Ukupno glasova: 25
Glasanje u ovoj anketi je zavrseno u: 31 maj 2017 - 00:00

Statistika Posetilaca


Danas:7
Juče:11
Nedelju dana:34
Mesec dana:378
Ukupno:61505

Facebook Likebox
Tačno Vreme
O Školi

                                                 OŠ „Šamu Mihalj“

   Matična škola se nalazi na teritoriji Treće mesne zajednice „Bratstvo jedinstvo“ u Bečeju.

   Izdvojeno odeljenje škole,sa četiri odeljenja (od I do IV), nalazi se u naselju Poljanica u sklopu opštinske zgrade gde je smeštena i zdravstvena ambulanta i izdvojena grupa dečijeg vrtića.

   Matična škola ima dobru lokaciju u mesnoj zajednici, tako da učenici mogu biciklovima ili pešice da dolaze u školu. Postavljanjem ležećeg policajca i postavljanjem kamernog sistema, video nadzora , delimično je rešen problem bezbednosti dece u školi i njenoj bližoj okolini.

   U izdvojenom odeljenju na Poljanicima, učenicima je od I do IV razreda organizovan prevoz sa udaljenih salaša, a učenicima od V do VIII razreda organizovan je međugradski prevoz do matične škole.

  

   Matična škola potiče iz perioda pre Drugog svetskog rata, dograđivana je u nekoliko etapa, počevši od 1959.godine, zbog priliva većeg broja dece. Škola ima više učionica, kabineta, funkcionalnu fiskulturnu salu, biblioteku, eksteriorno i enteriorno uređen mokri čvor. Preuređena je školska kuhinja, koja je poboljšala higijenske uslove za ishranu dece. Škola je priključena na gradski gasovod, poseduje centralno grejanje,zbornicu i dodatne prostorije koje koriste direktor škole, pedagog, nastavnici, administrativno i pomoćno osoblje.

   Školske prostorije su dostupne sportskim i kulturnim društvima, čiji su članovi većinom deca naše škole, a svoja interesovanja mogu zadovoljiti i odlaskom u bioskop, pozorište,biblioteku muzej i Sportski centar „Mladost“.

   Škola nema mogućnosti za organizaciju zdravstvene zaštite u samoj zgradi pa je stoga uspostavljena dobra saradnja sa dečjim dispanzerom.

   Od 2002.godine donacijama i projektima, sredstvima škole i lokalne samouprave i sredstvima roditeljskog doprinosa rekonstruisan je eksterijer i enterijer škole: kompletno su zamenjeni dotrajali prozori, kupljene su školske stolice, stolovi, ormani, table itd. Potpuno je izmenjena električna instalacija u starijem delu zgrade, ugrađen je alarmni sistem, izgrađen novi sanitarni čvor, preuređene su stare svlačionice sa pratećim elementima (tuš kabina, više lavaboa sa toplom i hladnom vodom), ugrađen video nadzor u kabinetima, dvorištu i hodnicima, rekonstruisana je krovna konstitucija, asfaltirano je dvorište, nabavljena su savremena nastavna sredstva (digitalna učionica, interaktivne table, štampač).

   Kontinuirano se radi na adaptaciji, saniranju nastalih kvarova, proširuje se video nadzor, nabavlja se školska oprema i nastavna sredstva…

 

   Fizički izdvojena škola nalazi se u naselju Poljanica, udaljena je 17 km od matične škole i ima po jedno odeljenje od I do IV razreda.

   Pošto je zgrada stara preko 50 godina i nije bila u potpunosti u funkciji, od maja 2003.godine, uz pomoć donatora i raznih projekata, krenulo se sa rekonstrukcijom cele opštinske zgrade a samim tim i delom koji koristi škola. Posle rekonstrukcije zgrada ima dve učionice, nove prozore, sanitarni čvor, kuhinju sa trpezarijom, zbornicu za nastavno osoblje, centralno grejanje, sportski teren i ograđeno dvorište. Nedostatak je i dalje sala za izvođenje nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u zimskom period. Tokom 2006/2007. školske godine nabavljen je TV aparat i DVD.

 

   Stanovništvo opštine je višenacionalno tako da se nastava u školi izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku u matičnoj školi u dve smene, a u izdvojenom odeljenju samo na mađarskom nastavnom jeziku u pre podnevnoj smeni.

 

   U školi je trenutno zaposleno 60 radnika, od toga neposredno u nastavi radi 46. U preostalim segmentima rada škole raspoređeno je 14 radnika: stručna služba, administrativno-finansijska služba i pomoćno osoblje.

   Među zaposlenima u nastavi postoji visok stepen zainteresovanosti za sve oblike unapređivanja nastave. Proces edukacije se odvija aktivnim i kontinuiranim učešćem u radu akreditovanih seminara, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 

   Škola se u avgustu 2012. godine uključila u projekat GIZ-a „Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu“, koji finansira Nemačka Vlada. U okviru ovog projekta prošle školske godine su ostvarene mnogobrojne aktivnosti sa decom na temu profesionalne orijentacije: sa 7. i 8. razredima održane su radionice na ovu temu u okviru ČOS-eva, deca su posetila Sajam obrazovanja u Novom Sadu, imali su prilike da učestvuju na realnim susretima sa ekspertima pojedinih zanimanja, postavljen je kutak Profesionalne orijentacije, itd. Na kraju prošle školske godine se 87% osmaka upisalo u prvu željenu srednju školu, što pokazuje da su ove aktivnosti bile korisne i uspešne i da su učenici uspeli da pravilno odaberu srednju školu. Iako je projekat trajao godinu dana, aktivnosti se nastavljaju i ove godine .

 

   Od septembra 2012. godine škola je uključena u projekat „Škola bez nasilja“, koji se odvija pod pokroviteljstvom Unicefa i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Cilj ovog projekta je da se u školama prepozna nasilje, da se pravilno reaguje u ovim situacijama i da se smanji nasilje. U toku prošle školske godine je urađeno istraživanje među učenicima, nastavnicima i roditeljima i rezultati su pokazali koliko ima nasilja u školi i na kojim segmentima je potrebno najviše raditi. Osim ovoga održani su brojni seminari za nastavnike. Ove školske godine predstoje aktivnosti u okviru kojih će i učenici i nastavnici proširiti svoja saznanja o pravilnom reagovanju na nasilje.

 

 

                                                      MISIJA ŠKOLE

   Mi smo dvojezična škola, postojimo zbog dece sa teritorije Treće mesne zajednice – na periferiji Bečeja. Otvoreni smo za saradnju sa svim akterima škole. Jedinstveno delujemo u pružanju podrške i podizanju kvaliteta školskih postignuća učenika kroz nastavu, raznovrsne vannastavne aktivnosti i tako jačamo njihovo samopouzdanje i kreativnost.

 

                                            VIZIJA RAZVOJA ŠKOLE

   U narednom period želimo da razvijamo i negujemo kvalitet znanja i vrednosti kod učenika te da kod njih probudimo takmičarski duh i pravilno ih usmeravamo. Isto tako ćemo nastaviti saradnju sa roditeljima i okruženjem i raditi na daljem promovisanju i podizanju ugleda škole.

 

 

                                                   MOTO ŠKOLE

                 “ I OD SEBE I OD ŠKOLE, HOĆU VIŠE, HOĆU BOLJE”


 

Donatori:

Támogatóink:

 


2011-2018 © OSNOVNA ŠKOLA "ŠAMU MIHALJ"-BEČEJ